2011 - 4. ročník

10 rokov divadla - zmes predstavení 
 
premiéra hry Všetko o ženách v réžií Peťa Kamenského

 

Festival Hriňovské Dni Divadla sa stal medzinárodným. Štvrtý ročník sa niesol v duchu spolupráce, a to hneď v niekoľkých smeroch. Z dolných zemí sa predstavili s inscenáciou Sweet 50´s srbskí Slováci. O jazykovej bariére však nemôže byť ani reči. Slovenčina im je rovnako blízka ako srbština a možno aj bližšia. Od západu do Hriňovej zavítala brnenská režisérka Lucka Repašská. Workshop pod jej vedením priniesol pre účastníkov nové pohľady na prístup režiséra k hercom.

Festival sa priblížil humorne aj detskému divákovi. Divadlo Habakuky ukázalo, že ani v klauniáde „O hlúpej žene“ nie je žena hlúpa a Bábkové divadlo spod Spišského hradu rozpovedalo príbeh priateľstva Snežných ľudkov. Kategória násťročných sa našla v hre 1. ZŠ Zvolen „Bad Girls“, kde obdivuhodne zaskočil za jednu z herečiek aj chlapec. Publikum malo slzy na krajíčku pri dojímavom príbehu Divadla JGT zo Zvolena „Šofér slečny Daisy“. Akási neha zaviala v sále Hriňovského divadla, keď sa na scéne rozvíjalo klbko priateľstva starej dámy a jej šoféra.

Nedeľný večer patril domácemu súboru a premiére Gavranovho príbehu „Všetko o ženách“ pod režijnou taktovkou Petra Kamenského. Ovácie sú jediným správnym prívlastkom. Publikum prijalo mierne kontroverznú hru s nadšením. Štvrtý ročník festivalu bol zároveň pozadím pre oslavy desaťročného výročia Hriňovského Divadla. Atmosféru preto dotvoril aj program z ukážok doterajších predstavení ansámblu.

Kto však ľúbi umenie, mohol sa nasýtiť i fotografiou o krásach Ruska, pohľadom na výtvarné práce či divadelné bábky. Nuž a koncertné melódie zneli v divadelnej kaviarni. Nechýbala ani Edith Piaf. Na tvárach detí netancoval len úsmev, ale i maľované masky. Ak sa vám teda zazdalo, že okolo vás prešiel tiger, či preletel motýľ, rozprávkovú pravdu ste mali priamo pred očami. Snáď nám ten spokojný pocit z kultúrneho vyžitia vydrží čo najdlhšie a stane sa inšpiráciou pre ďalšie kultúrne podujatia.

fotografie časť 1

fotografie časť 2