2014 - 7. ročník

 
Metamorfózy ženy v réžií M. Fabrikovej na festivale HDD
 
Nebo a iné ulice v réžií J. Sekerešovej na festivale HDD