História

TRADÍCIA

V Hriňovej existovalo ochotnícke divadlo už na prelomí 19. a 20. storočia. Vtedajší ochotníci naštudovali hru počas zimných mesiacov a zahrali ju zvyčajne iba raz. V rokoch 1924 až 1949 bol umelecký súbor pomerne početný.

Tradícii ochotníckeho súboru sa v 60. až 80. rokoch venovali hlavne učitelia, informácie máme hlavne zo spomienok pána učiteľa Kamenského a manželov Hrnčiarovcov.

 

1924

 

1930 - 1935

 

1931

 

1949