Deň tretí

HDD 2015

 
Nedeľa, 22. 3. 2015
Cŕŕŕn. Zazvonil budík. Vstávame do posledného divadelného dňa. Snaha o spomalenie času nevydarená, preto si dávam predsavzatie, že si užijem všetky nadchádzajúce chvíle festivalu. Vyzdvihnem kvietky a vítajú ma vysmiati organizátori a dobrovoľníci HDD. O 13:00 začína Pipi dlhá pančucha v podaní Hriňovského divadla. Rozprávka pre najmenších zožala úspech, detičky sa zapájali a krásne dotvárali vtipný a poučný dej. Po predstavení sme lusknutím prstov zmenili scénu a Hriňovské divadlo odohralo svoju premiéru rozprávky Finist jasný sokol. Najnovšie predstavenie divákov očarilo nielen dejom a hereckými výkonmi, ale aj krásnymi ruskými kostýmami. 

Ďalšie predstavenie sa odohrávalo v hornej sále, kde nám dych vyrazili herečky 
z Teatro Colorato Bratislava, s hrou Ó sláva Hviezd ó sláva s hudobným sprievodom cimbalu a umením Petra Kamenského. Nevšedné divadelné spracovanie troch Hviezdoslavových balád: „Margita“, „Zuzka Majerovie“ a „Anča“ plné spevu, živej cimbalovej hudby, nádhernej poézie a energických výkonov hlavných protagonistiek oslovilo všetkých zúčastnených. A zrazu zvoní! Na posledné predstavenie, a to Detvianska nátura, ktorú odohral Divadelný súbor Stožkár Stožok. Silné hlasy, tanec a smiech sa rozliehal po celej sále a standing ovation si užili aj poslední herci festivalu. Záverečné ,,ďakujem“ predniesla Majka Zdurna Fabriková (vedúca Hriňovského divadla a hlavná, šikovná a obetavá organizátorka tohtoročného festivalu Hriňovské dni divadla), Peter Kamenský (zakladateľ festivalu HDD), Matej Kliment (riaditeľ MsKS Hriňová) a náš charizmatický moderátor, a síce Matej Miklian. Ďakujeme v neposlednom rade aj Vám zúčastneným, skvelým divákom, sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k uskutočneniu ôsmeho ročníka, ktorý znovu priviedol umenie do našich životov..a teraz nám už zostáva tešiť sa na ďalší rok! 
 
Silvia Kučerová