OZ Hriňovské divadlo

Názov združenia: OZ HRIŇOVSKÉ DIVADLO 

Sídlo združenia: Partizánska 1613, 96205 Hriňová

Dátum vzniku: 29. 10. 2010

IČO: 42 192 242

DIČ: 2023232508

Číslo účtu: 2850400253 / 0200 VUB, a.s.

Štatutárny zástupca: Katarína Krnáčová

Činnosť: Umelecká, kultúrna