OZ Hriňovské divadlo

Názov združenia: OZ HRIŇOVSKÉ DIVADLO 

Sídlo združenia: Partizánska 1613, 96205 Hriňová

Dátum vzniku: 29. 10. 2010

IČO: 42 192 242

DIČ: 2023232508

Číslo účtu: 5160121349/0900 Slovesnká sporiteľňa

IBAN: SK47 0900 0000 0051 6012 1349

Štatutárny zástupca: Petra Olšiaková

Činnosť: Umelecká, kultúrna