Maťo Marko

v divadle od roku: 2011

technická zložka divadla - osvetľovač

 

Z ARCHÍVU

Finist jasný sokol 2015 

Detvan po hriňovsky 2014

Nebo a iné ulice 2013

Metamorfózy ženy 2013

Snehová kráľovná 2012

Truhla 2011