Kontakt

Web: www.hrinovskedivadlo.sk           E-mail: hrinovskedivadlo@gmail.com

Kontaktné osoby:      

predseda, vedúci divadla OZ

Bc. Petra Olšiaková, hrinovskedivadlo@gmail.com

podpredseda OZ

Mgr. Jana Sekerešová, 0907 597 796, hrinovskedivadlo@gmail.com

 

Konktaktné osoby za jednotlivé predstavenia:

Keď sa zhasne: bláznivá komédia, Jana Sekerešová/ hrinovskedivadlo@gmail.com, 0907 597 796

Sľuby: poviedky na motívy hier J.G. Tajovského, Jana Sekerešová/ hrinovskedivadlo@gmail.com, 0907 597 796

Jááánošííík: veselá klasika podľa predlohy S. Štepku, Anton Trebuľa- Kečkár/ keckar@centrum.sk

Nebo a iné ulice: rozprávký príbeh pre deti a dospelých, Jana Sekerešová/ hrinovskedivadlo@gmail.com, 0907 597 796

Finist jasný sokol, Modrá Jonatánka - hradná dračica, Pipi dlhá pančucha, Danka a Janka: Dana Trebuľová/ trebulova.ruszoova@gmail.com, 0907 500 504

 

Názov združenia: OZ HRIŇOVSKÉ DIVADLO

Sídlo združenia: Partizánska 1613, 96205 Hriňová

Dátum vzniku: 29. 10. 2010

IČO: 42 192 242

DIČ: 2023232508

Číslo účtu: SK47 0900 0000 0051 6012 1349

Štatutárny zástupca: Petra Olšiaková

Činnosť: Umelecká, kultúrna

 
 

Korešpondečná adresa:

  • Hriňovské divadlo
  • Partizánska 1613
  • 96205 Hriňová
 
Zastrešovateľ:    
   
  • Mestské kultúrne stredisko           
  • Partizánska cesta 1613                                  
  • 962 05 Hriňová                                    
  • 045 / 54 98 713                                                                                                  

Pipi dlhá pančucha

interaktívna rozprávočka pre najmenšie deti