História divadla 

V Hriňovej existovalo ochotnícke divadlo už na prelomí 19. a 20. storočia. Vtedajší ochotníci naštudovali hru počas zimných mesiacov a zahrali ju zvyčajne iba raz. V rokoch 1924 až 1949 bol umelecký súbor pomerne početný. Tradícii ochotníckeho súboru sa v 60. až 80. rokoch venovali hlavne učitelia. Informácie máme hlavne zo spomienok pána učiteľa Kamenského a manželov Hrnčiarovcov.


Ako bežia roky v divadle 

2023

V tomto roku sa venujeme už tradične príprave festivalu HDD, na ktorom pripravujeme rozprávkovú premiéru PRÍHODY Z BRUŠKA.  

2022

S novým rokom začíname plánovať festival, ktorý sa uskutoční netradične v júni. S príchodom nových hercov vraciame na javisko inscenáciu KEĎ SA ZHASNE.  

2021

Čakáme a veríme, že sa už na jeseň tohto roku vrátime na javisko. Situácia to dovolila a v septembri sme zorganizovali menšiu verziu festivalu Hriňovské dni divadla. V priebehu roka do divadla prišli noví herci. 

2019

Pár dní po oslavách nového roka sme začali skúšať novú inscenáciu písanú na motívy J.G. Tajovského SĽUBY, ktorú sme sa rozhodli odpremiérovať na marcovom festivale HDD. Jozef Gregor Tajovský patrí medzi významných slovenských dramatikov. Napriek klasickej interpretácií, sme chceli priniesť pod režijnou taktovkou Janky Sekerešovej, trochu iného Tajovského. Po úspešnej marcovej premiére sme sa zúčastnili viacerých súťaží a doniesli si domov niekoľko ocenení. Z regionálnej súťažnej prehliadky Divadelné slávnosti Podpoľania a Hontu - 1. miesto, ktoré nám umožnilo postup na krajskú prehliadku. Umiestnenie v Zlatom pásme na Zochovej Revúcej nám prinieslo postup na celoštátnu súťaž Belopotockého Mikuláš. Pre naše divadlo to bola prvá účasť na celoštátnom kole s hrou pre dospelých. Inscenácia Sľuby sa finálne umiestnila v striebornom pásme a Katka Krnáčová získala individuálne ocenenie za ženský herecký výkon. Po úspešných prehliadkach sme mali možnosť zahrať si na viacerých festivaloch v rôznych mestách. December sme strávili na hriňovskom javisku a okrem Sľubov sa diváci mohli potešiť aj Jááánošíííkovi a Modrej Jonatánke. Rok bol náročný, ale krásny.

2017

Rok 2017 prináša do divadla nové tváre, no poniektorí starší členovia odchádzajú do sveta, za prácou alebo štúdiom. Spoločne v úvode roka sme organizovali Festival HDD, odohrali pár predstavení a v lete sa opäť tradične obnovil Jááánošííík, aby mohol v septembri potešiť verných divákov. V decembri divadlo ukončilo rok vydarenou premiérou rozprávky MODRÁ JONATÁNKA - HRADNÁ DRAČICA v réžii Danky Trebuľovej, ktorá príchodom do divadla vniesla vzťah k detskej tvorbe medzi väčšinu členov.

2015

Rozprávkový rok. S prípravami festivalu Hriňovské dni divadla sa nacvičila nová premiéra rozprávky FINIST JASNÝ SOKOL v réžii Danky Trebuľovej. Opäť sme boli veľa na cestách, predovšetkým s rozprávkami, ktoré prinášajú radosť nielen deťom. V lete vďaka festivalu prišla príležitosť vrátiť na javisko hru Nebo a iné ulice v novom obsadení. Divadelníci aj tento rok zorganizovali Divadelný dvor na mestskej akcii Gazdovanie na Hriňovských lazoch. V divadle sa zmenilo vedenie a do konca roka sme stihli odohrať ešte niekoľko detských predstavení a novo naskúšaného Jááánošíííka. Rok končíme obnovenou premiérou hry Nebo a zasnežené ulice.

2013

Rok 2013 znamenal pre Hriňovské divadlo mnoho úspechov. S hrou Snehová kráľovná pod vedením režisérky Janky Sekerešovej sa divadlu podarilo postúpiť z regiónu, cez kraj až na celoslovenské kolo, kde sa umiestnilo na krásnom 3. mieste. Zároveň sa nám podarilo zrealizovať dve autorské hry. Najskôr v apríli monodrámu Márie Fabrikovej - METAMORFOZY ŽENY a v závere roka milú filozofickú rozprávku pre deti aj dospelých o tom, prečo je dôležité snívať s názvom NEBO A INÉ ULICE, ktorú napísala a zrežírovala Janka Sekerešová.

2011

V roku 2011 bola odpremiérovaná nová hra VŠETKO O ŽENÁCH od najhrávanejšieho chorvátskeho dramatika Mira Gavrana a autorská rozprávka ČERVEŇKRÁĽ A ŽLTOVLÁSKA na motívy Pavla Dobšinského.

2009

S rokom 2009 vznikli aj 3 nové inscenácie a to konkrétne už spomínaná premiéra hry Deti svojich rodičov, ,,krvavá" komédia od Stanislava Štepku BÁTHORYČKA a rozprávka od Ivana Stanislava MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK.

2020

S novým rokom sme začali tradične pripravovať festival Hriňovské dni divadla a nacvičovať novú inscenáciu od chorvátskeho dramatika Mira Gavrana VŠETKO O ŽENÁCH. Túto hru uviedlo Hriňovské divadlo v roku 2011 a tešila sa obľube. Pri úvahách do akej hry sa pustiť, sme sa rozhodli vrátiť na javisko práve túto komédiu. Bohužiaľ dva týždne pred festivalom vzhľadom na epidemiologickú situáciu boli nútení festival presunúť a premiéru hry odložiť. 

2018

Spoločne sme sa dohodli, že trochu spomalíme a našu energiu budeme venovať predovšetkým príprave marcového festivalu a hraniu hier, ktoré máme v repertoári. Na jeseň sme pomaly začínali s prípravou budúcoročnej inscenácie. Scenár, ktorý ležal dlhšie v šuplíku sme si v decembri prečítali a doladili ho na januárové skúšanie.

2016

Hriňovské divadlo v tomto roku cestovalo a hralo hry z aktuálneho repertoáru. Vo svojich radoch privítalo nových členov a spolu s nimi v lete potešilo najmenších divákov novou rozprávočkou DANKA A JANKA. Na jeseň sme začali skúšať divadelnú komédiu KEĎ SA ZHASNE a na javisko prinavraciame v staronovom obsadení aj hru FINIST JASNÝ SOKOL. Ponuku zrežírovať Keď sa zhasne prijala naša obľúbená Katka Hitzingerová, vďaka ktorej sa skúšanie podarilo doviezť do zdarného konca a Hriňovské Vianoce ukončiť premiérou Hriňovského divadla.

2014

Tento rok by sme mohli označiť ako rok "ocenení". Hriňovské divadlo sa zúčastňovalo súťaži a podarilo sa mu priniesť z nich aj úspechy. Hra Metamorfózy ženy získala na festivale Aničky Jurkovičovej viacero ocenení. Darilo sa aj rozprávkovému príbehu Nebo a iné ulice, ktorý si z krajskej prehliadky priniesol prvé miesto a postup na celoslovenské kolo. V máji divadlo zorganizovalo charitatívnu akciu Save point, kde sme hostili vzácnych hostí a peniaze, ktoré sa na západ Slovenska. vďaka dražbe obrazov podarilo získať, putovali na detskú onkológiu do Banskej Bystrice. Tento rok zaznamenal príchod nových členov, s ktorými sa nacvičila najhranejšia hra Hriňovského divadla Jááánošííík. V novembri sme rozosmiali divákov ďalšou autorskou hrou DETVAN PO HRIŇOVSKY. Na záver roka vzniká rozprávočka pre najmenších PIPI, s ktorou sme ešte stihli vycestovať na západ Slovenska.

2012

Rok 2012 so sebou prináša čiernu komédiu TRUHLA v réžii banskobystrického režiséra Borisa Kováča. Divadlo sa s ňou po desiatich rokoch znova prebojovalo na krajskú Zochovu divadelnú Revúcu a na celoslovenský Festival Aničky Jurkovičovej do Nového Mesta nad Váhom. V závere roka ponúklo divadlo detskému divákovi premiéru rozprávky SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ v réžií Janky Sekerešovej. 

2010

V roku 2010 divadlo naštudovalo ďalšie dve hry a to veselú komédiu BABIČKA TO ZARIADI, alebo AKO PRÍSŤ O MUŽA a ruskú klasiku od Antona Pavloviča Čechova PYTAČKY. Koncom tohto roka bolo založené občianske združenie pod názvom OZ HRIŇOVSKÉ DIVADLO, čím divadlo získalo svoju vlastnú právnu subjektivitu.

2008

Obdobie roka 2008 bolo charakteristické tým, že sa začala nacvičovať veselá fraška z dielne Filipa Balleka-Brodského DETI SVOJICH RODIČOV, ktorá však v tomto roku svoju premiéru nezažila. Premiéra sa posunula až na nasledujúci rok. Tiež sa v tomto období zrodil nápad založiť nový divadelný festival ochotníckych divadiel. Konal sa v dňoch 14.- 16. marca 2008 pod názvom Hriňovské Dni Divadla. Ako sa neskôr ukázalo festival bol naozaj úspešný, čím sa začala aj akási tradícia tohto festivalu v Hriňovej.

2007

V roku 2007 pokračovalo naštudovanie americkej komédie od Neila Simona VESELÍ CHLAPCI, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sa stala vynikajúca hudba legendárneho džezmena Luisa Armstronga. V roku 2008 sa s touto hrou divadlo zúčastnilo prehliadky Divadelné dni Podpoľania a Hontu v Pliešovciach, kde získalo diplom a cenu diváka.

2006

Rok 2006 sa písal v znamení legendárnej paródie Stanislava Štepku JÁÁÁNOŠÍÍÍK. Táto hra sa stala jednou z najobľúbenejších inscenácií divadla, o čom svedčí aj počet predstavení, ktorý sa vyšplhal už na číslo 70. Divadlo ju má preto stále zaradenú vo svojom aktuálnom repertoári.

2005

Rok 2005 sa stal pre ochotníkov akoby novým začiatkom, keď bol v marci schválený Štatút divadelného súboru Valentín. V tomto období odohrali hru od Jean-Baptiste Poquelin Molíera JURO DANDIN ALEBO CHUDÁK MANŽEL. Divadlo odohralo hru 15-krát.

2004

Podobne ako v minulom roku aj v roku 2004 sa konal v Hriňovej ďalší ročník prehliadky Divadelné dni Podpoľania a Hontu. Divadlo tentoraz naštudovalo divadelnú hru z ,,domácej kuchyne". Autori Matúš Báťka a Bohuš Kaľamár napísali hru SVADBA POD POĽANOU. S touto hrou sa odohralo 6 predstavení.

2003

V roku 2003 sa v Hriňovej konala divadelná prehliadka Divadelné dni Podpoľania a Hontu, na ktorej divadelný súbor odohral novú hru od Jozefa Korbačku TRI VRECIA ZEMIAKOV, ktorú však hral iba 4 razy.

2000

Slovo dalo slovo a myšlienka obnoviť existenciu Hriňovského Divadla po dlhých rokoch bola na svete. Zrodila sa v Mestskej knižnici v hlavách p. Zuzany Renčkovej a Emílie Ľalíkovej, ktoré našli odozvu aj u miestnych učiteľov I. Základnej školy Antona Trebuľu - Kečkára, Dušana Dymu a Stanislava Horníka. Postupom času pribúdali i odbúdali ďalší ochotníci, až sa vykryštalizovalo pevné jadro. Medzi prvé herečky patrili: H. Hrončeková, A. Vašíčková, A. Málišová, V. Renčková, J. Vrťová, A. Ostrihoňová a medzi prvých hercov: J. Ľupták, B. Kaľamár, R. Hronček ml., M. Šulek a L. Latinák st..

2002

Začiatkom roku naši ochotníci naštudovali a odohrali svoju prvú hru od Ferka Urbánka KAMENNÝ CHODNÍČEK, ktorá mala veľký úspech. V tomto období sa v Hriňovej konala regionálna divadelná prehliadka, na ktorej hru predviedli a postúpili s ňou na 28. ročník Krajskej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov Zochova divadelná Revúca, ktorá sa konala v dňoch 11. - 13. apríla 2002. Stretlo sa tu 14 divadelných súborov. Naši ochotníci sa medzi nimi nestratili a získali aj cenu za najlepší herecký výkon, ktorú porota udelila Lukášovi Latinákovi st. za postavu Miša. S Kamenným chodníčkom odohrali naši herci 22 predstavení.